Normativ-huquqiy hujjatlar


1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahmkamasining 31.01.2020 yildagi 59-son qarori
Oliy ta’lim muassasalari talabalariga to‘lanadigan stipendiyalar miqdorlarini belgilash hamda stipendiyalar tayinlash va to‘lash tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida

 
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahmkamasining 03.06.2021 yildagi 344-son qarori
O‘zbekiston respublikasi oliy ta’lim muassasalari talabalariga akademik ta’til berish to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida

 
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahmkamasining 20.06.2017 yildagi 393-son qarori
Oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish, talabalar o‘qishini ko‘chirish, qayta tiklash va o‘qishdan chetlashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida

 
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahmkamasining 09.09.2021 yildagi 563-son qarori
Respublika oliy ta’lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida


 
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahmkamasining 24.09.2021 yildagi 605-son qarori
Ijara huquqi asosida yashayotgan talabalar tomonidan to‘lanadigan ijara to‘lovlarini qoplab berish tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida

6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahmkamasining 31.12.2020 yildagi 824-son qarori
 
Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog’liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida

1