• Kirish

Fizika va astronomiya yoʻnalishi

Ko'proq ma'lumot

60110700- Fizika va astronomiya talim yonalishi umumtalim  maktablari uchun oqituvchilar  va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiypedagogik tadqiqot ishlari bilan shugllanuvchi mutaxassislar tayyorlaydi. O'qish davrida talabalar umumiy fizikaga doir fizikaviy qonuniyatlarni chuqur o'rganish, fizikaviy qonuniyatlarni  qulay o'rgatish uchun asosiy ko'nikmalarga ega bo'ladilar.
Ushbu yonalishdagi dastur fizikaning mexanika, molekulyar fizika, elektr va magnetizm, optika, atom va yadro fizikasiastronomiya, nazariy fizikaga oid asosiy fundamental tushuncha va qonunlarni tajribada tekshirish, tajriba otkazish, eksperimental fizikada korinadigan asosiy metodlarni qollash, eksperimental korgazmalar bilan mustaqil ishlash, yuqori aniqlikda tajriba natijalarini olish va tahlil qilish, tajriba xatoliklarini hisoblashni organadigan dastur hisoblanadi. Dastur  talablari asosida uumtalim maktab oʼqituvchisi uchun zarur boʼlgan bilim, koʼnikma va malakalarni oʼzlashtirishga nazariy va amaliy yordam beradi. Shuningdek dastur olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qoʼllashga qaratilgan.