• Kirish

Informatika va matematika ta’lim yo’nalishi

Ko'proq ma'lumot

60110600– Informatika va matematika ta’lim yo’nalishi - ilm-fan va texnika sohalaridagi ta’lim yo‘nalishi bo‘lib, u fanning turli tarmoqlarida matematikani qo‘llashnning talablariga va amaliy faoliyatning turli sohalariga matematik usullarning kirib borishini o‘rganish, soha istiqbolini belgilash, kasbiy ko‘nikmaga, mutassaddilik qobiliyatiga yo‘naltirilgan inson faoliyatining bilim vositalari, usullari va uslublari majmuasini o‘z ichiga oladi. Ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining obyektlari: tajriba – konstruktorlik tashkilotlarida matematik va dasturiy ta’minot; pedagogika va axborot texnologiyalari; matematik usullar va kompyuter texnologiyalaridir.