• Kirish

Tarix ta’lim yo’nalishi

Ko'proq ma'lumot

60111100-Tarix yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining sohalari:
-umumiy o’rta ta’lim maktab o’qituvchisi kasb standartiga muvofiq umumiy o’rta ta’limda tarix fani o’qituvchisi maqomida pedagogic faoliyat olib borish;
-o’rta maxsus va professional ta’limda tarix fani o’qituvchisi sifatida peedagogik faoliyat olib boorish;
-O’zbekiston Respublikasi  fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarda hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;
Umumiy o’rta ta’lim maktabi direktori kasb standartiga muvofiq ta’lim muassasasini boshqarish;
-umumiy o’rta ta’lim maktabi, professional ta’lim muassasalari, oliy ta’lim muassasalarida laborant, kabinet mudiri sifatida faoliyat yuritish kabi kompleks masalalarni majmuosini qamrab oladi.
1.2.2. 60111100-Tarix ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:
-umumiy o’rta, o’rta maxsus professional ta’lim muassasalarida;
-Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tizimidagi idoralarda;
-O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida;
-davlat boshqaruv organlari, o’rta, o’rta maxsus kasbiy ta’limning davlat va nodavlat muassasalarida;
 60111100-Tarix ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavriat  bitiruvchilari o’qishni tamomlagandan so’ng, umumiy o’rta, o’rta maxsus, professional ta’lim muassasalarida, maktabdan tashqari ta’lim muassasalarida tarix fanidan zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda  dars berish, O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy – tadqiqot institutlarida, tarix muammolari bilan shug’ullanuvchi tashkilotlarda kompleks masalalarini yechish huquqiga ega bo’ladi.